Formulare de comandă
Pentru asistența dumneavoastră la distanță:
Manual de utilizare (Formulare)
Variante demo
Regulament
Regulament privind actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar
Completarea actelor de studii se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mână, cu tuș sau cerneală, fără spații libere.
- Art. 6 (8)


Termeni și condiții
Termeni, condiții și politica de confidențialitate pentru acest site.

Termeni și condiții

Definirea termenilor

Prin beneficiar se înțelege o instituție (unitate de învățământ preuniversitar sau inspectorat școlar județean) care dorește să achiziționeze produsele/serviciile oferite pe site-ul https://delcosoft.ro sau care deja deține o licență a aplicațiilor informatice oferite pe acest site. De asemenea, prin termenul de furnizor se definește persoana juridică Delcosoft SRL, cu datele de identificare de mai jos.

Datele de identificare ale Delcosoft SRL

Delcosoft SRL este o persoană juridică având codul de identificare fiscală (C.I.F.) 17091780, neplătitoare de TVA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J5/8/2005.
Sediul social: Șișterea, nr. 213, com. Cetariu, jud. Bihor.
Capital social: 200 lei.

Drepturile și responsabilitățile beneficiarului

Beneficiarul are dreptul de a primi din partea furnizorului asistență tehnică prin e-mail sau telefon pe toată perioada de derulare a contractului. Beneficiarul are responsabilitatea de a asigura resursele hardware necesare funcționării programului achiziționat. Beneficiarul are responsabilitatea de a respecta instrucțiunile de instalare pentru actualizările primite și de a verifica, în termen de o săptămână de la primirea fișierului de configurare, corectitudinea funcționării sistemului informatic actualizat și de a semnala eventualele erori.

Drepturile și responsabilitățile furnizorului

Furnizorul își rezervă dreptul de a actualiza paginile site-ului și prețurile produselor/serviciilor fără a notifica beneficiarul de fiecare modificare apărută. Furnizorul are responsabilitatea de a oferi, telefonic sau prin intermediul poștei electronice, asistență tehnică în perioada de valabilitate stipulată în contractul încheiat cu beneficiarul. În această perioadă, furnizorul are responsabilitatea de a oferi beneficiarului, prin intermediul Internetului, actualizările programului cerute de: eventuale modificări legislative; schimbări apărute în formatul diplomelor; solicitări ale beneficiarului, ce țin de specificul programului informatic achiziționat.

Informații despre produsele și serviciile oferite

Pe site-ul https://delcosoft.ro sunt disponibile aplicațiile informatice Formulare (pentru editarea și tipărirea foilor matricole, a diplomelor și certificatelor din învățământul preuniversitar din România), respectiv Bibliosoft (pentru evidența cărților în biblioteca școlii).
Aplicația Formulare este modulară: beneficiarul poate alege configurația dorită în funcție de necesarul unității de învățământ. Detaliile și lista de prețuri sunt disponibile pe pagina https://delcosoft.ro/formulare.
Pentru clienții care dețin aplicația Formulare și doresc să comande actualizarea pentru anul școlar curent, detaliile se găsesc pe pagina https://delcosoft.ro/actualizari.
Pentru aplicația Bibliosoft, detaliile și prețul se află pe pagina https://delcosoft.ro/bibliosoft.

Politica de facturare, livrare și plată

Orice comandă pentru un produs/serviciu se realizează exclusiv online, completând formularul de comandă corespunzător de pe site-ul https://delcosoft.ro/. Factura se emite în momentul confirmării/validării comenzii și se trimite prin e-mail pe adresa furnizată de beneficiar. După înregistrarea plății facturii, furnizorul va trimite beneficiarului, prin e-mail, fișierul de configurare și instrucțiunile necesare.

Limitarea responsabilității

Beneficiarul are responsabilitatea de a utiliza aplicația achiziționată în conformitate cu manualul de utilizare și cu instrucțiunile primite prin e-mail. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele erori produse prin utilizarea neconformă cu instrucțiunile trimise beneficiarului.

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu survenit între beneficiar și furnizor se va rezolva pe cale amiabilă.
Dacă acest lucru nu este posibil, există varianta de soluționare online a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

Politica de confidențialitate

Furnizorul certifică faptul că datele solicitate prin intermediul formularelor de pe site-ul https://delcosoft.ro sunt stocate în baza de date a furnizorului numai cu scopul de a putea emite contractul și factura corespunzătoare comenzii.

Furnizorul asigură confidențialitatea acestor date.

Adresa de e-mail și numărul de telefon (furnizate în formularul de comandă) sunt folosite exclusiv pentru a lua legătura cu beneficiarul (pentru trimiterea facturii, respectiv clarificarea unor probleme, dacă e cazul). La datele de contact (adresă, e-mail, telefon) se recomandă furnizarea doar a datelor școlii, pentru o corespondență instituțională cât mai bună.

În afară de mesajele de răspuns la solicitările beneficiarului sau de mesajele care însoțesc facturile, furnizorul trimite doar e-mailuri de informare legate de publicarea unei versiuni majore a aplicației sau când există vreo ofertă promoțională (nu mai mult de 3-4 mesaje/an).

Site-ul https://delcosoft.ro nu folosește fișiere de tip cookie (în afară de cele temporare, active în browser doar cât timp beneficiarul vizitează site-ul). Pe calculatorul beneficiarului furnizorul nu stochează niciun fel de date legate de navigarea pe site.

Informațiile stocate în baza de date a furnizorului pot fi actualizate oricând dorește beneficiarul. E nevoie doar de un e-mail (pe adresa office@delcosoft.ro) cu modificările apărute și furnizorul are responsabilitatea de a le actualiza.

© 2005-2024 DELCOSOFT S.R.L.